Skip to main content

Adobe Photoshop

Win X64

2024 v25(待更新):Adobe Photoshop 2024 v25.5 x64 Multilingual 6.2GB,20240210

2023 v24.7 :Adobe Photoshop 2023 v24.7.2.832 x64 Multilingual 2.1 GB,20231125

2022 v23.5:Adobe Photoshop 2022 v23.5.5.1103 x64 Multilingual 1.4GB,20230323

2021 v22.5:Adobe Photoshop 2021 v22.5.9.1101 x64 Multilingual  2.1GB,20220819

2020 v22.0: Adobe Photoshop 2020 v22.0.0.35 Win  ,20201020

2019 v20.0: Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.10.120 Multilingual x64 1.3GB,20200719

Mac

2024 v25 (待更新):Adobe Photoshop 2024 v25.4.0 macOS 5.4GB,20240219

2023 v24.4:Adobe Photoshop 2023 v24.4.1 MacOS 2.22GB,20230522

2022 v23.5:Adobe Photoshop 2022 v23.5.2 MacOS  3.91GB,20220323

2021 v22.5:Adobe Photoshop 2021 v22.5.1 MacOS   2GB,20211003

2020 v21.2:Adobe Photoshop 2020 v21.2.5 MacOS  2GB,20210217

2019 v20.0:Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.7 MacOS ,20191024

Adobe Illustrator

Win X64

2024 v28(待更新):Adobe Illustrator 2024 v28.2.0.532 x64 Multilingual 3GB,20240129

2023 v27.9:Adobe Illustrator 2023 v27.9.0.80 x64 Multilingual 1.1 GB,20230914

2022 v26.4:Adobe Illustrator 2022 v26.4.1 x64 Multilingual 1.1GB,20220803

2021 v25.4:Adobe Illustrator 2021 v25.4.1.498 x64 Multilingual 1.44GB,20210804

2020 v24.2:Adobe Illustrator 2020 v24.2.3.521 x64 Multilanguage 2.16GB,20200802

2019 v23.1: Adobe Illustrator 2019 v23.1.0.670 Win,20190919

Mac

2024 v28 (待更新):Adobe Illustrator 2024 v28.0 Multilingual MacOS 3.7GB,20231018

2023 v27.9:Adobe Illustrator 2023 27.9 MacOS 1.5GB,20230919

2022 v26.4:Adobe Illustrator 2022 v26.4.1 MacOS 1.98GB,20220803

2021 v25.4:Adobe Illustrator 2021 v25.4.1 MacOS 2.5GB,20210914

2020 v24.3:Adobe Illustrator 2020 v24.3 MacOS 2.4GB,20200927

2019 v23.1:Adobe Illustrator CC 2019 v23.1.1 MacOS,20191014

Autodesk 3DS MAX

Autodesk MAYA

Win X64

2024(待更新):Autodesk Maya 2024.2 x64 Multilanguage 5.5GB,20231116

2023.3:Autodesk Maya 2023.3 x64 Multilanguage 4.79 GB,20221208

2022.5:Autodesk Maya 2022.5 x64 Multilanguage 4.41GB,20230427

2020.4:Autodesk Maya 2020.4 x64 Multilanguage 4.02GB,20201209

Mac

2024 (待更新):Autodesk Maya 2024.2 MacOS x64 Multilanguage 3.37GB,20231116

2023.3:Autodesk Maya 2023 Mac x64 ,20220408

2022.2:Autodesk Maya 2022.2 Mac ,20210923

2020.3:Autodesk Maya 2020.3 Mac 1.9GB,20201116

Autodesk AutoCAD

Win X64

2024(待更新)

2022.1:Autodesk AutoCAD LT 2022.1.1 x64 1.4GB,20230427

Mac

2024 (待更新):Autodesk AutoCAD 2024.0.1 macOS x64 Multilanguage 1.49GB,20230519

2023.2:Autodesk AutoCAD 2023.2.2 MacOS x64 Multilanguage 2.37GB,20230527

MAXON Cinema 4D

Win X64

2024.2:Maxon Cinema 4D 2024.2.0 Win x64 1.27GB,20240123

2023.2:Maxon Cinema 4D v2023.2.2 x64 1.07GB ,20230623

Mac

2024.2:Maxon Cinema 4D 2024.2.0 macOS,20231215

2023.2:MAXON Cinema 4D Studio 2023.2.1 MacOS 2.06GB,20230505

SketchUp

Win X64

2023 v23.1:SketchUp Pro 2023 v23.1.319 x64 Multilingual 1.73GB,20230916

2022 v22.0:SketchUp Pro 2022 v22.0.354 x64 Multilingual 457MB,20220225

Mac

2023 v23.1:SketchUp Pro 2023 v23.1.341 MacOS 893MB,20231013

2022 v22.0:SketchUp Pro 2022.0 v22.0.353 MacOS 864MB,20220225

 

Adobe Aftereffect

Win X64

2024 v24.2:Adobe After Effects 2024 v24.2.0 x64 Multilingual 2.2GB,20240210

2023 v23.6:Adobe After Effects 2023 v23.6.0.62 x64 Multilingual 2.4GB,20230809

Mac

2024 v24.1:Adobe After Effects 2024 24.1 MacOS 4.4GB,20231211

2023 v23.5:Adobe After Effects 2023 v23.5 MacOS 2.88GB,20230828

Adobe Premiere Pro

Win X64

2024 v24.2:Adobe Premiere Pro 2024 v24.2.0 x64 Multilingual 1.7GB,20240210

2023 v23.2:Adobe Premiere Pro 2023 v23.6.0.65 x64 Multilingual 1.1GB,20230809

2022 v22.6:Adobe Premiere Pro 2022 v22.6.2.2 x64 Multilingual 1.1GB,20220911

Mac

2024 v24.1:Adobe Premiere Pro 2024 v24.1 Multilingual MacOS 11.8GB,20231211

2023 v23.6:Adobe Premiere Pro 2023 v23.6 MacOS 11.2GB,20230916

2022 v22.6:Adobe Premiere Pro 2022 v22.6.2 MacOS 1.7GB,20220911

Adobe Acrobat Pro

Win X64

2023 v23.008:Adobe Acrobat Pro DC 2023.008.20533 Multilingual 1.21GB,20240213

2022 v22.003:Adobe Acrobat Pro DC 2022.003.20322 Multilingual 1.27GB,20230216

Mac

2023 v23.006:Adobe Acrobat Pro DC 23.006.20320 MacOS 1.11GB,20231013

2022 v22.001:Adobe Acrobat Pro DC 2022.001.20112 MacOS 1.05GB,20220421

Rhino

Win X64

8.3:Rhinoceros 8.3.24009 x64 623MB,20240215

7.3:Rhinoceros 7.34.23267.11001 x64 293MB,20231012

Mac

8.3:Rhinoceros 8.1.23325 Mac 674MB,20231124

7.3:Rhino 7 v7.34.23267.11002 MacOS 449.8MB,20231012

SideFX Houdini